.
Zonne-energie

Energie is nodig om je woning comfortabel warm te maken en de nodige apparatuur te laten werken. Wat is er nu mooier dan die energie zelf op te wekken, en daarbij onafhankelijk(er) te worden van de energiemaatschappij?

Zonnecollector
Bij zonne-energiekan je denken aaneen zonnecollector of zonneboiler, die de energie omzet in warmte voor bijvoorbeeld de wandverwarming, of om het tapwater voor douche en bad te verwarmen. Zo’n systeem bestaat uit een collector (meestal op het dak) die de zonnestralen opvangt en een vloeistof opwarmt. Dat opgewarmde medium wordt naar binnen getransporteerd en opgeslagen in een opslagtank (boilervat). Van daaruit kan de centrale verwarming worden gevoed of het tapwater worden verwarmd. Dit laatste gebeurt meestal door tussenkomst van een warmtewisselaar, die de warmte overdraagt op het leidingwater.

Zonnepanelen
Zonnepanelen zetten zonlicht om in bruikbare elektriciteit, die je direct in huis kan gebruiken. Als je elektriciteit opwekt die je op dat moment niet nodig hebt, wordt de stroom automatisch aan het elektriciteitsnet geleverd. Het aantal opgewekte KWh wordt geregistreerd door een extra meter in de meterkast, en verrekend met de hoeveelheid die je hebt afgenomen van het energiebedrijf.

Hoe die verrekening precies plaatsvindt, hangt af van de subsidieregeling waar je mogelijk van gebruik zou kunnen maken. Vergeleken met de rest van Europa loopt Nederland nog hopeloos achter op dit gebied, maar er komen ongetwijfeld nieuwe subsidiemogelijkheden.zonne-paneel, harmonieus bouwen

 

25 m2 zonnepanelen levert zo ongeveer 3000 kWh electriciteit per jaar.