.
Werkwijze

Harmonieus bouwen in vijf stappen
Bouwen en verbouwen is een redelijk complex gebeuren. Ik ben van mening dat je, om een volledig bevredigend resultaat te krijgen, voldoende tijd moet steken in de vraag:  ‘Wat willen we nu  werkelijk? Gaat het om de nieuwe keuken of het stukje erbij aan, of is de ruimte die we nu hebben niet in harmonie met wie of hoe we zelf zijn?’

Misschien zijn er wel veel eenvoudiger oplossingen te bedenken, als je eenmaal weet wat de ware reden is voor het ontstaan van de wens om iets te veranderen. Om het bouwproces zelf ook harmonieus te laten verlopen, is het naar mijn idee van belang om dat proces te structureren met een stappenplan. Afhankelijk van wie je bent en hoe duidelijk je wensen zijn, kunnen de stappen sneller of grondiger worden uitgevoerd.Stap 1
Wat wil ik?
De eerste stap is om helder te krijgen waarom er iets moet veranderen. Ik vind het leuk om in een eerste gesprek daarin mee te denken. Soms is het nuttig om even een stap terug te zetten en nog eens goed te kijken naar de vraag ‘Wat willen we nu werkelijk?’ Misschien kan ik, doordat ik er als buitenstaander tegenaan kijk, vanuit een andere invalshoek nieuwe ideeën aandragen. Het is goed de tijd te nemen om zo’n gesprek te laten bezinken.

Stap 2
Plan definiëren
Als de werkelijke wens eenmaal duidelijk is, is het goed om die op papier te zetten. Ik kan helpen om de wens te vertalen naar technische oplossingen en een concreet plan. Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Je maakt een keuze uit de verschillende ideeën, die je nu kan toetsen aan de ‘Wat wil ik’-vraag uit stap 1.

Stap 3
Concretiseren
Het gekozen plan wordt nu uitgewerkt tot een uitvoerbaar project: oriëntatie, afmetingen en vormgeving, materiaalkeuzes, energiezuinigheid, warmtebronnen, kleurkeuzes, verlichting en andere detailleringen. Met dit concrete plan is het opnieuw nuttig om nog één keer terug te gaan naar stap 1 om het aan je oorspronkelijke wens te toetsen. Daarna kan ik helpen om een overzicht te maken van de kosten voor de uitvoering en zonodig bij het aanvragen van een vergunning.

Stap 4.
Uitvoeren
De verbouwing zelf is meestal niet iets waar echt naar wordt uitgezien: het dagelijkse ritme wordt verstoord, er is troep en overal stof, er zijn continu werklieden over de vloer en op de koffie, of ze komen ineens toch niet opdagen. Er zijn frustraties over dingen die anders gaan dan je had verwacht of afgesproken. Harde muziek die je zelf niet hebt uitgekozen staat vast ook in de top 10 van irritaties. Je voelt je overgeleverd in je eigen huis. Harmonie is ver te zoeken.

Ik zie het als een uitdaging om het bouwproces zo in te richten, dat ook de uitvoering daar een natuurlijk en harmonieus onderdeel van wordt. Het is duidelijk dat een verbouwing niet ongemerkt kan worden uitgevoerd, maar met goede afspraken en een goed besef van de inbreuk die een verbouwing maakt op de privacy, zijn irritaties en frustraties goed te vermijden.

Stap 5

Evaluatie
Als het klaar is en je bent gewend aan de nieuwe thuissituatie, is het leerzaam om samen de ervaringen over het proces en het resultaat nog even door te nemen. Dat is een goede afsluiting van het bouwproces, en voor mij kan het inzichten opleveren waarmee ik mijn klanten in de toekomst misschien nog beter kan helpen.