.
Bouwprojecten

Je thuis voelen
Wie milieubewust in het leven staat en van het eigen huis een harmonieuze leefomgeving wil maken, neemt het idee van de derde huid als uitgangspunt bij bouw of verbouw. Daarmee is het vrijwel altijd mogelijk om een woning zodanig te verbeteren dat mensen zich er echt thuis kunnen voelen. Ook je derde huid moet natuurlijk comfortabel zijn in alle jaargetijden.

De basis voor vrijwel elke positieve verandering aan een woning bestaat voor mij uit energiebesparende maatregelen die het wooncomfort vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van isoleren, extra aandacht voor bouwkundige en bouwfysische detailleringen, het kiezen van de juiste warmtebron en ook door het zelf opwekken van energie.


Persoonlijk vind ik het vanzelfsprekend om een verbouwing uit te voeren met minder milieubelastende bouwmaterialen, en ervoor open te staan om af te wijken van de standaard. Die standaard wordt over het algemeen beheerst door heel veel rechte lijnen. Juist die lijnen belasten de geest en zouden waar mogelijk moeten worden voorkomen of aangepakt.

Het is een leuke uitdaging om goed gebruik te maken van de mogelijkheden die een woning biedt. Zulke mogelijkheden zie ik bijvoorbeeld in het benutten van de ruimte in hoekjes die uit gemaks- of kostenoverwegingen maar al te vaak worden weggetimmerd. Hier liggen juist vaak kansen om je woning een geheel eigen karakter te geven, en daardoor een grote meerwaarde aan de beleving van een ruimte toe te voegen.


Wat kan ik u bieden?

Mijn klanten wonen bijna altijd in Oost-Nederland. Het zijn mensen die de zin van harmonieus bouwen zien en bovendien waarde hechten aan vakmensen die met liefde en aandacht bouwen.

Ik kan u op weg helpen met het ontwikkelen van ideeën en mogelijkheden om uw woning te verbeteren. Daarbij horen adviezen over:

  • Mogelijkheden om de ruimte met eenvoudige middelen beter te laten ‘passen’
  • Mogelijkheden om op de energierekening te besparen
  • Indelingswijzigingen of uitbreidingsmogelijkheden
  • Keuze van de soort warmtebron
  • Keuze van te gebruiken materialen
  • Mogelijkheden om eigen energie op te wekken

 

Ik kan deze ideeën, en natuurlijk ook andere, uitvoeren volgens een vooraf besproken en beschreven stappenplan (zie ook bij Werkwijze). Afhankelijk van de omvang van het project verzamel ik een groepje mensen (inhuurkrachten of onderaannemers) om het werk mee uit te voeren. Tijdens de uitvoeringsfase werk ik zelf full-time mee op ‘de bouw’, en ik ben dus in elke fase van het bouwproces het aanspreekpunt voor u als opdrachtgever. Om fouten tijdens de uitvoering te voorkomen, werk ik dus ook maar aan één project tegelijk.


Voorbeelden van bouwprojecten

Bestaande vertrekken omvormen tot prettige leefruimten.

De woning vergroten door bijvoorbeeld een aanbouw of een dakkapel.

Badkamers of keukens bedenken en maken die echt bij je passen.

Maatwerkmeubels maken, zoals een kastenwand of boekenwand.

Een houtgestookte massieve leemkachel, fornuis of bakoven bouwen.

Een boomhuis, overdekte vuurplaats of sauna bouwen.

Installaties aanbrengen voor het opwekken van duurzame energie.

Nieuw bouwen van een complete (nulenergie-)woning.